Morens oplysninger til sagen

Anerkender faren faderskabet medfører det fælles forældremyndighed i følgende situationer:

  • Forældrene har eller har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel
  • Forældrene har været gift med hinanden inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel (det vil sige, de er skilt ved barnets fødsel) eller
  • Forældrene er separeret på tidspunktet for barnets fødsel.
  • I øvrige situationer medfører anerkendelse af faderskabet ikke

fælles forældremyndighed.
Du og faren vil kunne aftale fælles forældremyndighed.

Du skal have følgende papirer klar:

Vandrejournal eller barnets fødselsattest.

Du skal sende blanketten til:

Send blanketten til statsforvaltningen. Du kan finde relevante adresser og telefonnumre ved at klikke her.

Vedlæg følgende relevante bilag:

  • Er du gift, separeret, fraskilt, enke eller lever du i et registreret partnerskab, vedlæg dokumentation for din civilstand.
  • Søger du om at få fastsat et børnebidrag, der er højere end det normale, vedlæg dokumentation for din indtægt, for eksempel årsopgørelse og lønsedler for de seneste tre måneder.

Når du som ugift kvinde får barn

Får du barn med en mand, du ikke er gift med, kan du indlede sagen om faderskab allerede inden, dit barn er født.

Statsforvaltningen kan indkalde den eller de mænd – som ifølge dine oplysninger er eller kan være barnets far – til et møde. Oplyser du, at kun én mand kan være faren, kan statsforvaltningen opfordre ham til at anerkende faderskabet skriftligt. Statsforvaltningen kan også opfordre både dig og faren til at gennemgå retsgenetiske undersøgelser, hvis det kan have betydning for sagen.

Oplyser du, at du har haft seksuelt forhold til mere end én mand i den periode, du blev gravid, kan faderskabet anerkendes af den mand, der ifølge retsgenetiske undersøgelser er barnets far. Udgifterne til retsgenetiske undersøgelser betales af statsforvaltningen.

Kan statsaforvaltningen ikke afslutte sagen med en anerkendelse af faderskabet, vil den normalt blive indbragt for retten. Som mor kan du når som helst – mens sagen bliver behandlet ved statsforvaltningen – bede om at få den indbragt for retten.

Er faderskabet anerkendt, kan det normalt ikke ændres.

Børnebidrag

Når faderskabet er fastslået, tager statsforvaltningen stilling til din eventuelle ansøgning om børnebidrag. Ønsker du at søge børnebidrag fra faren, skal du udfylde den del af blanketten, der hedder "Børnebidrag". Hvis du ønsker det løbende børnebidrag fastsat fra fødslen, skal ansøgningen indleveres til statsforvaltningen inden to måneder efter faderskabssagens afslutning.

Du kan søge om børnebidrag til:

  • Barnets forsørgelse
  • Morens underhold i to måneder før og en måned efter fødslen
  • Udgifter i forbindelse med fødslen
  • Barnets dåb

Regler for sager om faderskab

Den 1. juli 2002 trådte børneloven i kraft (lov nr. 460 af 7. juni 2001). Loven indeholder nye regler for behandling af sager om faderskab. Børnelovens regler gælder for børn født den 1. juli 2002 eller senere.

For børn født før den 1. juli 2002 gælder de tidligere faderskabsregler fortsat.

Udskriv blanketter »