Konfirmationsforberedelse

Læs om konfirmation her.

 

 

Spørgsmål vedrørende konfirmationsforberedelse i Sankt Nikolai Sogn med efterfølgende konfirmation i Sankt Nikolai Kirke rettes til præst eller kordegn.

Tilmeldingsblanketter udleveres til alle skoler, når eleverne starter op i 7. klasse i aug. måned.

Skulle denne være bortkommet kan der udskrives en ny blanket her. Blanketten afleveres til præsten eller på Kirkekontoret, Svingelsvej 80.