Akuthjælpen

Akuthjælpen

-Menighedsplejens ”hæfteplaster”.

Det er en mulighed for hjælp til mad og nødvendige fornødenheder, når de andre muligheder er udtømt.  Det er en beskeden økonomisk håndsrækning som administreres af to af præsterne ved de to kirker, og som oppebæres af kirkernes indsamlede midler og andre økonomiske bidrag.

Det er ikke store penge, men lidt kan gøre meget når man virkelig er i knibe.