Kirkeorglet

Kirkeorglet

Orgelfacaden og orgelpulpituret er bygget i 1648, udført i bruskbarok af kongens snedker på Holmen, Søren Ibsen. Orgelet - ligeledes fra 1648 - blev fremstillet af orgelbygger Johan Lorentz fra København. Værket er flere gange ombygget, senest gennemrestaureret i 1968 af Poul Gerhard Andersen. P.G. Andersen havde studeret Lorentz' oprindelige mensur-system for principalkoret og fik derved orglet bygget op på solidt historisk grundlag. For de øvrige stemmer var det ikke muligt at skaffe historiske holdepunkter, og de blev ikke forsøgt kopieret.

Orglet har 31 stemmer fordelt på hovedværk, rygpositiv, crescendoværk og pedal.