Registerindsigt

Enhver har ret til gratis at få oplyst, hvad der er registreret om hende eller ham i Personregistrering. Du kan med det samme få en registerindsigt på den PC, du sidder ved, hvis du har en digital signatur.

Oplysninger som præsenteres i Personregistrering er dels oplysninger fra CPR og dels oplysninger om kirkelige handlinger registreret af sognet når den har fundet sted efter at den elektroniske registrering er indført (2001-2003).

Kirkelige handlinger fra før sognets overgang til elektronisk registrering er grundregistret i den oprindelige håndskrevne kirkebog.

I forbindelse med iværksættelse af elektronisk personregistrering er der gennemført en verificering (kontrol af oplysninger om navn/slægtskab og tilføjelse af eventuelle dåbsoplysninger) af personer fødselsregistreret i et sogn efter 1960. For personer der er døbt, vil oplysning om dåbssted være tilført og præsenteres sammen med CPR's oplysninger om personnummer, navn, medlemskab, slægtskab og civilstand.

Læs mere om oplysninger i CPR her.

For personer der er fødselsregistreret før 1960, fødselsregistreret på Færøerne eller i udlandet og som er døbt i et sogn i Danmark sker der ved en attestudstedelse en verificering. En tilsvarende verificering sker ved f. eks. sagsbehandling af ansøgning om navneændring.

Hvis du ikke har eller vil skaffe dig en digital signatur kan du bede om at få en registerindsigt for Personregistrering ved skriftlig henvendelse til dit bopælssogn (Find adressen på dit sogn her).

Du vil dog efter forudgående aftale have mulighed for at afhente en udskrift fra Personregistrering mod forevisning af billedlegitimation i form af pas, kørekort eller lignende, hvor dit personnummer tillige er anført.

Bestil registerindsigt med DigitalSignatur >>