Sankt Nikolai Kirkes historie og indretning

Nakskov Kirke stammer formentlig fra 1200-tallet, hvor Nakskov fik købstadsrettigheder. Det fremgår af en klokke fra 1298 at den var indviet til Skt. Nikolaus.

Resterne af det oprindelige senromanske skib kan ses over kirkens hvælvinger øst for den gotiske højkirke. De oprindelige, senere blændede rundbuevinduer er stadig intakte.

I løbet af middelalderen voksede Nakskov til at blive landsdelens vigtigste købstad, og en udvidelse af kirken blev nødvendig. Omkring 1400 begyndte byen at bygge en gotisk kirke i tilslutning til den gamle kirke. Arbejdet blev delt i to byggeetape, så man kunne bruge den gamle kirke længst muligt.
1. etape fra 1400-tallet omfattede vesttårnet, og de tre fag der udgør det nuværende højskib og tilsvarende sideskibe.
Herefter lå arbejdet stille i næsten 200 år.
2. gotiske byggeperiode førte sideskibenes ydermure længere mod øst og lukkede den gamle kirke med en tresidet korafslutning, de nye sideskibe fik dog hverken hvælv eller tag. Pengene var sluppet op endnu en gang.
Først i 1653 stod arbejdet færdigt, det romanske kor blev revet ned og et nyt opført. Bertel Murermester fik entreprisen og lovede letsindigt at "Hvælvingerne ikke skulle blive skæve eller krumme til Vanheld og Uanseelighed". Det fremgår tydeligt af grundplanen at han ikke kunne holde sit løfte!

 

Tårnet har oprindeligt været lavere, sandsynligvis med en blytækket lav hætte, som ved reformationen afløstes af et højt blytækket spir. Dette beskadigedes i 1577 og fornyedes først i 1617. Men allerede i 1625 blæste en vinterstorm spiret omkuld. Det blev erstattet af et lille fladt afvalmet tag, der trods sin ydmyge udformning blev ramt af lyn både i 1687 og 1822. Endelig opførtes det nuværende kobbertækkede spir i 1906 ved arkitekt H. Glahn. Kobberbelægningen blev udskiftet i midten at 1980'erne. Højden fra jorden til spirets top er 70 m.

Murværket er præget af kirkens lange bygningshistorie og gentagne reparationsarbejder og har antangelig derfor - fra midten af 1700-tallet - været pudset og rødkalket med sort sokkel. Kalken blev fjernet ved en stor istandsættelse i årene 1854-60.

 

 

 

 

 

 

I årene 1989-98 gennemgik kirkens indre en omfattende istandsættelse.
Hovedpunkterne skal nævnes her:

    • Flere lag puds blev fjernet fra vægge og hvælv, så disse idag fremstår med grovpudsede og hvidkalkede flader.
    • Teglgulvene er omlagt med eksisterende tegl, dog består gulvet i søndre sideskib af nye tegl i samme farve og format som de eksisterende.
    • Der blev lagt nyt bræddegulv i koret, samtidig blev rækværket mellem koromgang og sideskibe, samt et par mindre trapper fjernet, de sidste erstattet af brede trapper i egetræ.
    • Stolestader i søndre sideskib blev fjernet og erstattet med løse stole.Bænkene i hovedskibet blev ombygget med skråtstillede rygge og malet.
    • Hele det historiske inventar: prædikestol,alter, altertavle og sangerpulpitur blev istandsat.

 

En grundigere beskrivelse af Skt. Nikolai Kirke og dens historie kan læses i værket "Danmarks Kirker", under opslaget "Nakskov Kirke".

Artiklen kan læses her: Nakskov Kirke.