Dåb af voksne

Hvis du som voksen ønsker at blive døbt, kan du henvende dig til sognepræsten i dit bopælssogn og bede om at blive døbt.

Dåben kan også forrettes af en anden præst i folkekirken, som er villig til det.

Du skal være indstillet på at gennemgå en oplæring i kristendom, hvilket er den normale fremgangsmåde ved voksendåb. Oplæringen sker hos den præst, som forretter dåben.
Ved dåb af voksne er der ikke faddere, men i stedet 2 dåbsvidner.

Ønsker du dåb i Skt. Nikolai Kirke, kontaktes enten præst eller kordegn.

Læs mere her.