Gravstenen

Gravstenen

 

Under kirkens restaurering i 1990'erne fandt man under alteret den ene

halvdel af en flækket gravsten. Man formoder at stenen har ligget foran alteret til minde om Anders Pedersen Perlestikker, som var sognepræst i Nakskov i begyndelsen af 1600-tallet og ophavsmand til Danmarks næstældste kirkebog, Perlestikkerbogen.

Bogen fungerer som en blanding af embedsdagbog, personlig regnskabsbog, levnedsbeskrivelse, vejviser og kirkebog for perioden 1617-26. Bogen opbevares idag på Nakskov Lokalhistoriske Arkiv.