Anmodning om begravelse eller ligbrænding

Anmodning om begravelse eller ligbrænding

Du kan som pårørende til en død anmode om begravelse eller ligbrænding til begravelsesmyndigheden. Dette gøres på www.borger.dk.

Du kan finde relevante adresser og telefonnumre ved at klikke her.

Vedlæg følgende bilag:
    • Lægelig dødsattest, afdødes fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest samt eventuelt vielsesattest.
Dine og afdødes ønsker

I anmodningen skal du blandt andet oplyse, om afdøde skal begraves eller brændes, og om en præst skal medvirke ved begravelsen. Hvis afdøde før sin død har udtrykt ønsker om enten at blive begravet eller brændt, og om hvorvidt en præst skal medvirke, skal dine oplysninger stemme overens med afdødes ønsker. Var afdøde medlem af folkekirken, medvirker der normalt en præst ved begravelsen.

Begravelsesmyndighedens afgørelse

Kan begravelsen gennemføres ifølge dine og afdødes ønsker, modtager du godkendelsen fra begravelsesmyndigheden. Vi sørger for at give skifteretten, folkeregisteret og socialforvaltningen besked om dødsfaldet.

Er du uenig i afgørelsen af sagen, skal begravelsesmyndigheden forelægge spørgsmålet for for skifteretten som træffer den endelige afgørelse.

Afdøde kan først blive begravet eller brændt, når begravelsesmyndighedens afgørelse foreligger. Begravelsen eller ligbrændingen skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Anmod om begravelse eller ligbrænding på borger.dk>>
Udskriv blanketter »