Foredrag

Fra tid til anden gæster spændende og farverige foredragsholdere Nikolaihuset.

Emnerne spænder vidt, og er ofte forankret i lokale forhold og lokal historie, men der kommer også foredragsholdere "udefra", når indholdet har lokal interesse og/eller tiltrækningskraft.

Nikolaihuset danner også ramme om en del af den årlige foredragsrække med kristent indhold, som arrangeres af Teologihøjskolen Lolland (se program i kalenderen.)