Barnedåb

Barnedåb er det mest almindelige i folkekirken. Når et barn bliver døbt senest 6 måneder efter fødslen, kan navngivning af barnet, uden for Sønderjylland, ske ved dåben.

Når I som forældre ønsker at få jeres barn døbt, skal I henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at dåben skal finde sted, for at træffe aftale om tidspunktet. Dåb foregår typisk ved højmessen om søndagen, men det er også muligt lørdage efter aftale.

I vil inden dåben få lejlighed til at deltage i en samtale med præsten, som gennemgår dåbsritualet og besvarer jeres eventuelle spørgsmål om gudstjenesten, dåben og dens kristne betydning.

Ønsker du dåb i Skt. Nikolai Kirke kontaktes kordegn.

Læs mere her.