Medlemmer der bor i udlandet

Et medlem af folkekirken, der flytter til udlandet, bevarer sit medlemskab af folkekirken, medmindre han eller hun selv melder sig ud.

Et medlem af folkekirken, som bor i udlandet, har ret til kirkelig betjening af præsten (eller præsterne) i det sogn, hvor han eller hun sidst har boet i Danmark. Medlemmer, der bor i udlandet, kan desuden, ligesom andre medlemmer af folkekirken, have ret til kirkelig betjening i en kirke i et andet sogn, hvis de har en særlig tilknytning til den kirke. Se mere om dette under punktet Medlemmers ret til kirkelig betjening.

Danskere, som bor eller er på rejse i udlandet, kan også spørge i en af de 53 danske sømands- og udlandskirker (se link nedenfor) om mulighederne for kirkelig betjening. Det er dog normalt ikke muligt at få foretaget en vielse med borgerlig gyldighed i disse kirker.

Medlemmer af folkekirken, som bor i udlandet, men som fortsat er skattepligtige i Danmark, kan blive fritaget for betaling af kirkeskat, hvis de forpligter sig til i stedet at betale et tilsvarende beløb til en af de danske sømands- og udlandskirker. Man skal udfylde en blanket, "Begæring om fritagelse for betaling af kirkeskat". Blanketten sendes til Danske Sømands- og Udlandskirker, som derefter kontakter skattemyndighederne i Danmark. Yderligere oplysninger samt blanket kan findes ved hjælp af link nedenfor.

Hvis et medlem af folkekirken, som bor i udlandet, ønsker at melde sig ud, skal meddelelse om det sendes til den kirkebogsførende sognepræst eller kirkekontoret i det sogn i Danmark, hvor man boede, før man flyttede til udlandet. Brug eventuelt linket nedenfor til at finde frem til sognepræsten eller kirkekontoret i sognet.

Danske Sømands- og Udlandskirkers hjemmeside.

Fritagelse for betaling af kirkeskat mod at betale til dansk kirke i andet land.

Find sogn, præst eller kirke.