Sønderjylland

Sønderjylland

Hvor du henvender dig for at få registreret en fødsel og navngivning afhænger af, hvor du bor. Populært sagt er der tale om, at der gælder ét sæt regler for borgerne i Sønderjylland og et andet i resten af landet.

I Sønderjylland er det kommunen der foretager registreringen.

Ønsker du at ændre dit navn, skal du henvende dig til den sønderjyske kommune, som nu varetager personregistreringen for hvor du blev født – uanset om du i dag bor i eller uden for Sønderjylland.

Hvad forstås ved Sønderjylland?

Ved Sønderjylland forstås de landsdele, der ved genforeningen i 1920 igen blev danske. Det er de områder, der ligger syd for den optrukne linje på kortet.

Vær opmærksom på, at det kun er dele af Esbjerg, Vejen og Kolding Kommuner, der ligger i de "sønderjyske landsdele".

På kortet er de tidigere kommuners navne angivet, mens kommunerne pr. 1. januar 2007 er markeret med farver. Se nærmere under menupunket "Adresser i Sønderjylland"

Anmeldelse af fødsel

Når barnets mor bor i Sønderjylland, og fødslen sker på et sygehus eller en fødeklinik, vil sygehuset/fødeklinikken anmelde fødslen. Sker fødslen et andet sted, skal I selv anmelde den til den kommune, hvor moren bor. Du kan finde mere information om anmeldelse af fødsel ved at klikke her.

Navngivning

Senest seks måneder efter fødslen skal du anmelde dit barn navn til kommunen. Du kan finde mere information om navne og navngivning ved at klikke her.

Navneændring

Hvis du ønsker at ændre navn, skal du henvende dig til den kommune hvor du er født. Du kan finde mere information om navneændring ved at klikke her.