Vielse i andre trossamfund

I har mulighed for at blive gift i et andet trossamfund i Danmark end folkekirken, hvis I begge – eller en af jer – hører til trossamfundet, og trossamfundet har en præst, som Kirkeministeriet har bemyndiget til at foretage vielser.

AFTALE OM VIELSE

Ønsker I at blive gift i et trossamfund, skal I henvende jer til trossamfundets præst. Før vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring. Herefter modtager I en prøvelsesattest fra den kommune, I bor i. Attesten dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at blive gift og skal afleverer til vielsesmyndigheden. På selve bryllupsdagen må prøvelsesattesten højst være fire måneder gammel.

GYLDIG VIELSE

Gyldige vielser kan ske i godkendte trossamfund. Selv om et trossamfund er godkendt af Kirkeministeriet, kan der være perioder, hvor det ikke har en præst, der har tilladelse til at foretage vielser.

Ansøg om navneændring på bryllupsdagen

Ansøg om prøvelsesattest (ægteskabsattest) hos kommunen