Prædikestolen

Prædikestolen

Prædikestolen er ligesom sangerpulpituret udført af

Jørgen Ringnis i 1630, et rigt forgyldt og stafferet billedskærerarbejde. Den blev skænket af rådmand Tyge Sørensens arvinger. Man kan i to af felterne på lydhimlen se portrætmaleri af Tyge Sørensen og hans kone. Prædikestolen er delt op i syv felter, adskilt af piller med figurer af de tolv apostle.

De syv felter fremstiller:

  1. Syndefaldet
  2. Abrahams ofring af Isak
  3. Moses ophøjer kobberslangen i ørkenen
  4. Korsfæstelsen
  5. Jesu gravlæggelse
  6. Jesu opstandelse (i dette felt findes Jørgen Ringnis' signatur på kistelåget)
  7. Kristi himmelfart

 

Ved prædikestolen ses kirkens næstældste inventar, en lysarm fra 1574.