Faderskab til dødfødt barn eller barn død kort efter fødslen

Blanketten udfyldes kun, hvis I som forældre ikke er gift med hinanden.

I kan som forældre registrere faderskabet til jeres barn i tilfælde, hvor barnet er dødfødt eller dødt kort efter fødslen via blanketten ”Registrering af faderskab”, som du finder under "Udskriv blanketter" til højre.

Faderskabet skal kun fastslås, hvis moren eller en anden, som har retlig interesse heri, beder om det.

I skal have følgende papirer klar:

Barnets dødsattest og eventuelle fødselsanmeldelse.

I skal sende blanketten til:

Send blanketten til det sogn, hvor I bor. Bor I ikke sammen, skal I sende blanketten til morens sogn. Er barnet født i Sønderjylland, skal I sende blanketten til den kommune, hvor moren bor. Her kan I finde den relevante adresse.

Erklæringen om registrering af faderskab kan ikke sendes til sognet/kommunen, hvis:

  • Moren inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med en anden mand end faren
  • Moren er separeret ved fødslen
  • Den ene af jer – eller I begge – er under 18 år eller under værgemål.

I det tilfælde skal statsforvaltningen behandle sagen.

Vedlæg følgende bilag:

Barnets dødsattest og eventuelle fødselsanmeldelse.

Er en af jer – eller I begge – født i Sønderjylland, før 1960 eller i udlandet, vedlæg fødsels- og dåbsattest(er), fødsels- og navneattest(er) eller lignende dokumentation.

Når faderskabet er fastslået

Bliver et faderskab til et dødfødt barn eller et barn, der er dødt kort efter fødslen, fastslået, betyder det:

  • At faren kan pålægges at betale bidrag til barnets eventuelle dåb og begravelse samt til udgifterne ved fødslen og morens underhold i to måneder før og en måned efter fødslen.
  • At barnet og faren i særlige tilfælde kan have arveret efter hinanden.
  • At barnet kan få farens efternavn.

Er faderskabet fastslået, kan det normalt ikke ændres.

Udskriv blanketter »